STK’LAR ARABULUCULUK KONUSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi ve Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) işbirliği ile “Zorunlu Arabuluculuk Sistemi” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

BTSO Çok Amaçlı Salon’daki bilgilendirme toplantısında; BALKANTÜRKSİAD Başkan Yardımcısı Fatih Şakir, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Bulcan Ürküt, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, BUİKAD Başkanı İpek Yalçın, PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Barış Gül, etkinliği düzenleyen STK’ların üyeleri ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Programın açılışında konuşan ve Pek çok konuda zaman zaman taraflar arasında itilaflar yaşanmakta olduğuna dikkat çeken BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Bulcan Ürküt, “Özellikle çalışma hayatını ilgilendiren dava süreçlerinin karara bağlanması uzun sürmekte ve sıkıntılı durumlar devam etmektedir. 1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren kanunla, iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuk sistemi dava şartı haline gelmiştir. Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davaları, arabuluculuk sistemi ile büyük oranda çözüme kavuşturulacak, böylece maddi ve manevi kayıplar son bulacaktır” dedi.

PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Barış Gül ise, “Bu sistem, bu süreç nasıl devam edecek? Nasıl iş hayatına entegre olacak ve biz bunları nasıl kabul edeceğiz. Konuşmacılarımız, 2017’de iş hayatına giren bu süreci anlatacaklar. Arabuluculuk 2017’de iş hayatına girdi. Uyuşmazlıkların taraflarını bir araya getiren, alanında uzman olan arabulucuların, objektif bir şekilde taraflarla görüşüp, onları dostane bir şekilde uzlaştırmayı hedefliyor” diye konuştu.

Ev sahibi kurum olan BTSO adına konuşan ve yoğun ticari faaliyetlerle birlikte ortaya çıkan ticari uyuşmazlıkların çözümünün, iş yaşamının bir parçası olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran ise, “Bugün, dünyada alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda farklı modeller uygulanıyor. Ticari uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi de arabuluculuktur. Yargımızın üzerindeki ağır iş yükünü azaltmak ve iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu hızın sağlanması adına Bursa iş dünyası olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanılmasını destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Programın düzenlenmesinde işbirliği yapılan BUİKAD adına konuşan Başkan İpek Yalçın da, arabuluculuk kavramının yeni bir kavram olduğunu dikkat çekti. Yalçın, “Ülkemizde arabuluculuk yeni bir kavram. Bu bağlamda 22.06.2012 tarihinde Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe girmiş, 2013 yılında ise kanun doğrultusunda yönetmelik çıkarılmıştır. Söz konusu kanun ve yönetmelik isteğe bağlı arabuluculuğu düzenlerken diğer taraftan bazı uyuşmazlıklar için arabuluculuğun zorunlu hale gelmesi tartışılmış ve bu tartışmalar sonucunda 25.10.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile bazı iş uyuşmazlıkları bakımından arabulucuya başvuru 2018 ocak ayından itibaren zorunlu hale gelmiştir” dedi.

1 Ocak itibariyle artık zorunlu

Yapılan açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Avukat Oya Eroğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Avukat -Arabulucu Eliz Güney, Avukat-Arabulucu Mihriban Ünal ve Avukat Öztürk Yazıcı, konu hakkında bilgiler verdi.

Arabuluculuk sisteminin, kamu düzenini ilgilendirmeyen, uyuşmazlığın taraflarının üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği konulara ilişkin getirilmiş bir düzenleme olduğunu belirten Avukat-Arabulucu Mihriban Ünal, 1 Ocak 2018 itibariyle işçi-işveren uyuşmazlıklarıyla ilgili zorunlu hale gelen bir düzenlemenin söz konusu olduğunu söyledi. Nal, yeni düzenleme ile birlikte, işe iade davaları gibi durumlar ile daha birçok konuda önce arabulucuya başvurulması zorunluluğun olduğunu hatırlattı.

Arabulucu, 5 yıllık mesleki geçmişe sahip olmalı

Arabulucunun tanıtımını yapan Avukat Öztürk Yazıcı ise, arabulucunun hukuk fakültesi mezunu olacağını ve 5 yıllık bir mesleki eğitime sahip olması ve arabulucular siciline kayıtlı olması gerektiğini kaydetti.

Avukat -Arabulucu Eliz Güney de birçok özelliğiyle arabuluculuk sisteminin, önemli kolaylıklar sağladığını dile getirdi. Sunumların ardından program, soru-cevap kısmı ile sona erdi. Programın sonunda panelistlere teşekkür plaketi takdim edildi.

STK’LAR ARABULUCULUK KONUSUNA DİKKAT ÇEKTİ