MINIA BALKANTÜRK AÇIK HAVA MÜZESI INŞAAT ALANI DOLGU VE SIKIŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.