KADINLARIN GÜNLÜK YAŞAMDA, İŞ HAYATINDA VE SİYASETTEKİ YERİ İLE KADINA YÖNELİK ŞİDDET PANELDE ELE ALINDI…

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 80. yıldönümü nedeniyle BALKANSİAD, BUİKAD ve Bursa Kadın Girişimciler İl Kurulu işbirliğiyle panel düzenlendi.

BTSO’da gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan BALKANSİAD Başkanı Dr. Aytuğ Onur, “Türk kadını, kişiliği, asaleti, fedakâr tutumu, kahramanlığı ve aile içindeki rolüyle, toplumumuzun en yüksek değeridir. Türkiye cumhuriyeti de, kadın haklarının hayata geçirilmesi konusunda dünyadaki öncü ülkelerden biri konumundadır” dedi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasanın kabulü, Cumhuriyetin en önemli reformlarından birisi olduğunu söyleyen Aytuğ Onur, “Batılı birçok ülkede, kadınlar bu hakları ikinci dünya savaşı sonrasında elde etmişken, kadınlarımızın, 1934 yılında seçme ve seçilme hürriyetine sahip olması, kadınlarımıza verilen değerin en güzel göstergelerinden birisidir. Kurtuluş Savaşı’nda üzerine düşeni layıkıyla yerine getiren Türk kadını, Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde toplum içinde hak ettiği konuma ve saygınlığa kavuşmuştur. Kadınlarımız, Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen reformlarla son derece önemli medeni ve siyasi haklara kavuşmuşlardır. Esasen bu reformlar, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının önünü açarken, kadınların toplumsal hayattaki statülerini de yükseltmiştir” diye konuştu.

“1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi, kadınlarımıza hak ettiği saygınlığı kazandırmayı amaçlayan adımlardan biridir” diye Dr. Aytuğ Onur sözlerini şöyle sürdürdü:


“Anne ve birey olarak her şeyin en iyisini hak eden kadınlarımıza destek vermek, onların hayat şartlarını iyileştirmek, toplumsal statülerini güçlendirmek için çaba göstermek, çocuklarımıza ve gençlerimize, yani geleceğimize sahip çıkmakla eşdeğerdir. Şüphesiz 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişi de, bu doğrultuda atılan ve kadınlarımıza hak ettiği saygınlığı kazandırmayı amaçlayan adımlardan biridir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının batılı birçok ülkeden daha önce verilmiş olması, elbette ki ülkemiz adına gurur duyulacak bir değerdedir. Nitekim Türk kadını, seçme ve seçilme hakkını ve kendisine tanınan diğer tüm hakları layıkıyla kullanarak, ülkemizin ilerlemesinde söz sahibi olmuştur. Geçen zaman zarfında bilimden siyasete, eğitimden kültür-sanat ve iş hayatına kadar her alanda ulusal ve uluslararası seviyede takdir ettiğimiz başarılara imza atmıştır.”

Kadınların haklarının geliştirilmesinin ve hayat şartlarının iyileştirilmesinin, toplumsal ilerlemeyi de hızlandıracağını kaydeden BALKANSİAD Başkanı Onur, “Türk kadınının tüm hasletleriyle, sevginin ve saygının en yücesini hak ettiğine inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yalçın: Doğru başlangıç sürdürülemedi

Toplantının açılışında konuşan BUİKAD Başkan Yardımcısı İpek Yalçın da, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınmasından sonra 1935 yılında yapılan genel seçimlerde 18 kadın milletvekili seçilmiş ve Türkiye, siyasette kadın oranıyla dünyada ikinci olmuştur. Bu 18 kadın milletvekillerinden biri de ilimizden çıkan Sayın Şekibe İnsel’dir.1935’de TBMM’de yüzde 4,6 olan kadın milletvekili oranı, 2014’te yüzde 14,37 olmuştur. Aynı yıl İsveç Meclisi’nde kadın milletvekili oranı yüzde 5 iken, aynı oran 2014’te yüzde 45’e yükselmiştir. Maalesef dünyaya örnek olan doğru başlangıç sürdürülememiştir” dedi.

Örnek: Biz kadınlar, erkeklerden daha çok aydın ve bilgili olmalıyız

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantının açılışında konuşan Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Emine Örnek ise, “Biz kadınlar, erkeklerden daha çok aydın ve bilgili olmalıyız. Sosyal ve ekonomik hayatta erkeklerin yol arkadaşı olmalıyız. İş fikri olan her kadın sosyal ve ekonomik hayatta söz sahibi olmalıdır” diye konuştu.

Emine Örnek konuşmasını “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kitlenin bir parçasını ilerletelim ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere yükselebilsin. Dünyada her 3 kadından birisi yaşamı boyunca en az bir kere aile içi şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde bu oran diğer ülkelere göre çok daha fazladır. Kadının en temel haklarına sahip olmasında erkeklerin eğitimine çok önem rol düşmektedir. Kadın şiddetinin son bulmasını istiyoruz. Cinsiyet eşitliği zorunluluk değil haktır. Kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği sağlanmalıdır. İş fikri olan her kadınımız sosyal ve ekonomi hayatta söz sahibi olmalıdır” şeklinde sürdürdü.

Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Emine Örnek, Atatürk’ün yıllar önce kadınların seçme ve seçilme başta olmak üzere kadınların sosyal hayattaki rollerine ilişkin söylediklerinin, günümüzde ancak yeni yeni dile getirilmeye başlandığına da dikkati çekti.

Panelde, kadına yönelik şiddet ve çocuk gelinler konuları da ele alındı

Yapılan açılış konuşmalarının ardından geçilen ve Neslihan Çelik Alkoçlar’ın moderatörlüğündeki panelde, Bursa  Milletvekili Sena Kaleli ve İstanbul Milletvekili / Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanvekili Binnaz Toprak ile birlikte Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz, Elvin Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sönmez ve Bursa Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Nevin Canbaz, kadınların günlük yaşamda iş yaşamında ve siyasetteki yeri, iş yaşamındaki üstlendikleri görev ve sorumluluklar, kadın istihdamının artırılması ile kadına yönelik şiddet ve çocuk gelinler konularında katılımcıları bilgilendirdiler.

Panelin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi verildi.