BALNET 2 OLAĞAN TOPLANTISI 12/02/2020

Balnet 2 olağan toplantısında Marka sunumunu Arkhe Kimya adına Esra Şahiner, Network sunumunu da misafirimiz Taner Şenözdemir’den dinledik.

BALNET 2 OLAĞAN TOPLANTISI 12/02/2020