REKABET GÜCÜNÜ ANCAK NITELIKLI IŞ GÜCÜ ILE ARTTIRABILIRIZ…”

Nitelikli işgücünün, ekonomilerin temelini oluşturduğunu söyleyen Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANSİAD)Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “Artık eğitim sistemini sanayiinin dinamizmine uygun hale getirmek ve nitelikli işgücü yetiştirmek, endüstriyel trendleri dikkate alarak o alanlara yönelik mesleki eleman yetiştirmek gerekmektedir” dedi. Yaptığı yazılı açıklama ile sadece Türkiye’nin değil dünya ekonomilerinin de en büyük sorunlarından biri olan nitelikli işgücü eksikliği konusuna değinen BALKANSİAD YİK Başkanı Vehbi Varlık, eğitimli işgücünün ülkeler arasında farkındalık yaratan bir unsur olduğunu dile getirdi. Günümüz dünyasının bilgi çağı olduğunun ve sürekli değişim içerdiğinin altını çizen Vehbi Varlık, bu değişime ayak uydurabilmenin yolunun nitelikli eğitim almış insan gücüne sahip olmaktan geçtiğini vurguladı. Toplumların refah içinde yaşamalarının ülke ekonomilerinin büyümesi ile mümkün olduğunu ifade eden Varlık, “Ülke ekonomilerinin gelişmesi ise eğitimli işgücü ile mümkündür. Dünya ekonomisinde güç dengelerini rekabet edebilme gücü belirler. Rekabet gücüne sahip olmanın en önemli kuralı ise işyerlerinde nitelikli işgücü istihdam edebilmek. Bu nedenle artık işyerleri teknolojik değişikliklere uyum sağlayabilecek, işyerlerinde rekabet avantajı yaratacak, katma değeri yüksek, mesleki ve teknik bilgileri gelişmiş nitelikli işgücüne ihtiyaç duymaktadır” diye konuştu. “EĞİTİM SİSTEMİMİZDE YENİ BİR YOL HARİTASINA İHTİYAÇ VAR…” Nitelikli işgücü bulamama sorununun sadece Türkiye için geçerli olmadığına dikkat çeken Vehbi Varlık, “2006 yılında özel bir şirket tarafından dünya genelinde yapılan ankete göre, nitelikli işgücüne ihtiyacın boyutlarını gözler önüne seriyor. Dünya genelinde işverenlerin yüzde 35’i ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşamıyor ve bu işverenlerin yüzde 54’ü de bu eksikliğin müşteri memnuniyetini sağlamakta olumsuz etki yaratacağını düşünüyor” şeklinde konuştu. Ankete göre Türkiye’nin, nitelikli işgücü eksikliğinin en fazla yaşandığını ülkeler sıralamasında yüzde 58 ile dördüncü sırada yer aldığını söyleyen Varlık, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemiz Japonya, Brezilya ve Hindistan’dan sonra dördüncü sırada yer alıyor. Ülke ekonomimizi daha da yukarılara taşıyacak olan nitelikli insan gücünü yetiştirebilmek için devlete büyük görevler düşüyor. Bugün üniversite eğitiminin şartmış gibi gösterildiği ve meslek eğitimine ilginin azalmasına yönelik eğitim politikasının ekonomiye hiçbir fayda getirmediği apaçık ortadadır. Artık eğitim sistemini sanayinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek kaçınılmaz bir gerçektir. Eğitim sisteminde yeni bir yol haritası belirlemek geleceğimiz için olmazsa olmaz bir unsurdur.”