BALNET 1 OLAĞAN TOPLANTISI 30/03/2021

BALNET 1 haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan Psikolog Çağlar Seziş

”İŞ DÜNYASINDA BİLİNÇALTI” konulu sunumunu yaptı.

BALNET 1 OLAĞAN TOPLANTISI 30/03/2021