BALKANTÜRKSİAD BAL-NET’LE MODEL OLACAK…

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), ciro artırımı, kaynak yaratma ve büyüme için en önemli faktörlerden biri olan ilişki ağını yönetmek ve geliştirmeye yönelik BAL-NET adını verdiği gelişmiş bir networking sistemini hayata geçiriyor.

BURSA- BALKANTÜRKSİAD, misyonu ve vizyonu doğrultusunda bölgesel, sektörel, mesleki kalkınmaya destek olmak ve yenilikçi bir bakış açısıyla ekonomide verimliliği artırmak için yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Amerika ve Avrupa’da yaygın olarak uygulanan networking sistemini Türkiye şartlarında yeniden yorumlayan BALKANTÜRKSİAD,  işlerini büyütmek ve cirolarını artırmak isteyen üyeleri için BAL-NET adını verdiği bir referans grubu oluşturdu. Sistemin proje liderliğini BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ümit İşmen üstlendi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

BAL-NET sistemiyle gayrimenkul, sağlık, profesyonel hizmet, ihtisas, iş, etkinlik hizmetleri ve pazarlama gibi sektörlerden birer temsilcinin bulunacağı çalışma grupları oluşturulacak. Yeni iş ilişkileri kurmak, karlılık ve büyüme için sağlam adımlar atmak ve cirolarını artırmak ve iş ilişkilerini geliştirmek isteyen grup üyeleri, potansiyel müşterileri birbirlerine refere ederek referans pazarlaması gerçekleştirecek.  

İŞMEN: KAZAN-KAZANDIR FELSEFESİYLE YOLA ÇIKTIK

BAL-NET kapsamında gerçekleştirilen ilk toplantıda grup üyelerine sistemi tanıtanProje Lideri Ümit İşmen, BAL-NET sistemiyle üyeler arasında düzenlenecek periyodik toplantılarla, üyelerin birbirleri hakkında bulundukları sektör ve yaptıkları işler hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığını söyledi. Kazan-kazandır mantığıyla yola çıktıklarını vurgulayan İşmen, “Kurduğumuz bu sistemle nitelikli ve potansiyel müşteriler birbirlerini refere ederek refarans pazarlaması gerçekleştirecek. Üyelerin kendi aralarında oluşturacakları paylaşım ve çözüm ortaklıkları, işbirlikleri neticesinde temeli sağlam, güvenilir ve profesyonel iş ilişkileri kurulacak” dedi.

ŞİRKETLERİN SADECE YÜZDE 3’ÜNÜN REFERANS STRATEJİSİ VAR

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda iş ilişkilerinin yüzde 98’inin ağızdan ağıza referans sistemiyle gerçekleştiğini ve şirketlerin sadece yüzde 3’ünün referans pazarlaması konusunda bir stratejiye sahip olduğuna da dikkat çeken İşmen, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu organizasyonunun ana yapısındaki esas amaç; başkaları için ön ayak olacağınız iş potansiyelinin size iş olarak geri döneceği varsayımıdır. BALKANTÜRKSİAD çatısı altındaki farklı meslek gruplarından oluşacak çalışma grubu birbirleriyle karşılıklı referans olacakları iş potansiyelleri sayesinde kaliteli ürün ve hizmet sunarak cirolarını artırıp sağlıklı bir şekilde büyüyecek. Burada gerçekleştireceğimiz pilot çalışma grubumuzun başarılı olması halinde yeni çalışma grupları da oluşturacağız. Kurulacak çalışma gruplarında her sektörden bir temsilciye yer vereceğiz ve böylelikle grup içerişinde meydana gelecek çıkar çatışmalarını en baştan engellemiş olacağız.”

SİSTEM ETİK KURALLARLA ÇERÇEVELENDİ

Proje Lideri İşmen BAL-NET sisteminin etik kurallarından da bahsetti. Referans edilen müşteriyle karşılıklı anlaşılan fiyattan hizmet verileceğini ve bu fiyatın hiçbir şekilde değişmeyeceğini anlatan İşmen, “Çalışma grubu üyelerimiz, refere edilen müşterilere karşı her zaman dürüstlükle hizmet verecek. Referansları takip konusunda da hassasiyetimiz var. Her bir grup üyesi kendi mesleğinin ve sektörünün gerektirdiği bütün etik standartlara bağlı kalarak ve bu standartların üzerinde hizmet vermek zorunda” diye konuştu.