AB KIRSAL KALKINMA PROGRAMI BURSA’DA UYGULANMAYA BAŞLIYOR

Kurulduğu günden bu yana Bursa’da adından sıkça söz ettiren Balkan Rumeli Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BALKANSİAD), üyelerine Kırsal Kalkınma Programı konusunda önemli bir seminer verdi.
Sanayinin çeşitlenmesi ile geri planda bırakılan kırsal üretimin desteklenmesini amaçladıklarını ifade eden Kırsal Kalkınma Programı Proje Başvuru Amiri Bünyamin Yavuz seminerde programın içeriklerini ve başvuru yapacak olanların dikkate alması gerekenleri aktardı. 
Yavuz, “Avrupa Birliği tarafından tarım sektörü ve kırsal alanda ülkemize sağlanacak desteklerin çerçevesini çizen Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2008 yılında onaylanarak uygulanmaya başlanmıştır” açıklamasında bulundu.
IPARD Programının kırsal alanda sadece tarım ve hayvancılık ile ilgili olmadığına dikkat çeken Yavuz, “IPARD programı ile çevre, turizm ve sanayi gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan, tarımsal yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, istihdamın artırılması ve yerel kalkınma stratejilerinin harekete geçirilmesini amaçlıyoruz. Program kapsamında proje karşılığı sağlanan destekler, 5648 sayılı Kanun’la idari ve mali yönden özerk ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 2007 yılında kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yönetilmektedir” ifadelerini kullandı. 
TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü’nün 2012 yılının Nisan ayında Bursa’da faaliyetlerine başlamış olduğunu söyleyen Yavuz, destek almak isteyenlerin 15 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında Bursa İl Koordinatörlüğüne sunması gerektiğini vurguladı. Yapılan çağrı kapsamında 42 ilde kullandırılması planlanan toplam hibe tutarının 236 milyon avro olduğunu dile getiren Yavuz, “Süt- et üreten tarımsal işletmeler, süt-et-meyve-sebze-su ürünleri işleme ve pazarlama, çiftlik faaliyetleri çeşitlendirilmesi (arıcılık, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler), yerel ürünler ve mikro işletmeler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı alanlarındaki uygun projelere hibe destekleme faaliyetlerinde bulunulacak” dedi.
BALKANSİAD Başkan Yardımcısı Aytuğ Onur ise projenin önemine dikkat çekerek, “Kırsal kesim, nüfus büyüklüğüyle ilintili olarak dönemsel farklılıklar gösterse de; kırsal kesimin ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan milli kültürümüzün oluşmasına ve yaşatılmasına kaynaklık eden dokusu nedeniyle ülkemiz açısından taşıdığı önem yüksek olmuştur. Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemde nüfusun yüzde 75’i köylerde yaşamaktaydı. Bugün ise il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2011 yılında yüzde 76,8 iken 2012 yılında yüzde 77,3 olarak gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu. Onur, kırsal kalkınma desteklerinin, AB üyelik sürecine katkı sağlayan ve kırsal kalkınma adına üretken, yenilikçi ve çevreci bir dönemin başlatılmasını sağlamasını dilediklerinin altını çizdi.