6. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

6. Olağan Genel Kurul Toplantısı