Temel amacımız; Bursanın ülkemizin ve Balkanların ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesi,Türkiye ve Balkanlar arasındaki ticari işbirliği olanaklarının geliştirerek sosyal-kültürel bağlantılarını güçlendirmek;

Eğitime ve iletişime önem vererek ,üyelerimizin ve çalışanlarımızın kalite bilincini arttırmak,

Çalışma gruplarımız önderliğinde üyelerimizi ve Bursa kamaoyunu aydınlatıcı faaliyetlerle bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

Yönetim kurulumuz,çalışanlarımız ve üyelerimizin katkılarıyla hizmetlerimizin kalitesini sürekli olarak geliştirmek ve böylece üyelerimizin beklentilerini karşılamak,

Uluslararası mevzuat ve kalite sistemi standartlarını uygulayarak, mevzuatlara ve yasalara uyarak sürekli iyileşmeyi sağlamak kalite politikamızdır.