Başkandan

Başkandan

Balkan kökenli işadamları Türkiye ekonomisi için her yıl milyarlarca dolarlık katma değer üretiyor; dinamizm ve çalışkanlıklarıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında öncülük rolünü üstleniyorlar.

Kökleri asırlar öncesine uzanan bir ecdadın temsilcileri olan bu işadamları, mirasçısı oldukları medeniyetin kendilerine yüklediği sorumlulukları kurumsal bir çatı altında yerine getirebilmek amacıyla 2011 yılında harekete geçtiler. 

Ve yapılan uzun istişareler sonucu BALKANTÜRKSİAD’ın temelleri 41 kurucu üye tarafından 2011 yılının Ekim ayında atıldı.

BALKANTÜRKSİAD, ilk günden bu yana Bursa’nın, ülkemizin ve Balkanlar’ın ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesi, Türkiye ve Balkanlar arasındaki ticari işbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve sosyal - kültürel bağların güçlendirilmesi için çok önemli çalışmalara imza attı.

Ne mutlu bize ki; derneğimiz, bugün 400’ü aşkın üye sayısı, birbirinden etkili organizasyonları ile bir referans noktası konumuna geldi. 

Gösterdikleri üstün gayretler nedeniyle başta Kurucu Başkanımız Naci Şahin olmak üzere; Başkanlarımız Aytuğ Onur’a ve Levent Bilek’e, BALKANTÜRKSİAD’ın kuruluşunda yer alan, bugüne değin yönetim kurullarında ve sektörel komitelerde görev alan değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.

Başkanlığımdaki yeni Yönetim Kurulumuz; 30 Mart 2017 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul toplantısında üyelerimizin güvenini alarak göreve getirildi.

Genel Kurul’da da belirttiğimiz gibi yönetim kurulumuzun bu dönem için belirlediği 4 ana hedefimiz var :

1- BALKANTÜRK Evi’mize taşınmak,

2- Üyeler arasındaki ilişkiyi geliştirerek sinerjiyi artırmak,

3- Balkan ülkeleriyle ilişkileri geliştirerek kalıcı eserler bırakabilmek ve

4- Çalışma gruplarını işler hale getirmektir.

Yönetim Kurulumuz, BALKANTÜRKSİAD faaliyetlerini belirli başlıklarda yoğunlaştırmak amacıyla çalışma gruplarımızı da teşekkül ettirmiştir.

Bunlar ; “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu”, “Tekstil, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Çalışma Grubu”, “İnşaat Şehircilik ve Çevre Çalışma Grubu”, “Makina Savunma ve Otomotiv Çalışma Grubu”, “Kültür, Turizm, Uluslararası İlişkiler, Eğitim,  Sosyal ve Sanat Çalışma Grubu”, “Balkan Ülkeleri ile İlişkiler Çalışma Grubu”, “Networking ve Kurumsal İletişim Çalışma Grubu” olarak belirlenmiştir.

Çalışma Gruplarımız yukardaki ana hedefler doğrultusunda genel hatlarıyla;

  • Üye bilgilendirme toplantıları ile iş geliştirme panelleri,
  • Balkanlarla süregelen sosyo-kültürel ilişkilerimiz kapsamında kalıcı bir eser yapılması,
  • Şehrimizdeki, ülkemizdeki ve Balkanlar’daki üniversiteler ile yakın ilişkiler,
  • Teknik ve ticari ziyaretler,
  • Fuar ziyaretleri,
  • Kamu- STK ilişkilerinin daha da kuvvetlendirilerek sürdürülmesi,
  • Yurtdışı sinerji toplantılarına devam edilmesi, Balkan ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesi,
  • Bütün dernek organlarının işleyişi ile ilgili kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
  • BALNET network sistem ekiplerinin yeniden yapılandırılması

konularında çalışmalar yapacaklar.

Amacımız; yeni Yönetim Kurulu’muzla birlikte, devraldığımız BALKANTÜRKSİAD bayrağını daha yukarılara taşımaktır.

Üyelerimizin değerli görüş, öneri ve destekleriyle bu hedefimize ulaşacağımıza gönülden inanıyorum.

Yeter ki, atalarımız gibi birlik ve beraberlik içinde olalım, olumsuzluklar karşısında kenetlenelim.

 

Saygılarımla,

Berat TUNAKAN

BALKANTÜKSİAD Yön. Kur. Bşk.