Balnet Nedir?

REFERANS PAZARLAMASI, NETWORKING;

Günümüzde iş gelişimi, ciro artırımı, satış destek, kaynak yaratma, karlılık ve büyüme için en önemli faktörlerden biri İLİŞKİ, İLETİŞİM ağıdır, diğer bir terimle bunu NETWORKING olarak tanımlayabiliriz.

Bir ticari teşekkülün iş hacminde pozitif anlamda fark yaratacak nitelikte doğru yapılandırılan, kurgulanan, organize edilen, planlanan NETWORKING faaliyetleri iş ilişkilerinizi geliştireceği gibi, sizi ve temsil ettiğiniz kurumu çok başarılı platformlara taşıyarak, kaynak zenginliğini de beraberinde getirir.

Avrupa ve Amerika’da çok yaygın olarak bu amaca hizmet eden birçok organizasyon bulunmaktadır.

Gelişmiş NETWORKING tekniklerinin adaptasyonları ile çağımız iletişim çağı diyerek BALKANTÜRKSİAD da Misyonu ve Vizyonu doğrultusunda bölgesel, sektörel ve mesleki kalkınmaya destek olmak, yenilikçi bir bakış açısıyla ekonomide verimliliği sağlamak için yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek BAL NET adı altında bu sistemi hayata geçirdi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

BAL-NET sistemiyle gayrimenkul, sağlık, profesyonel hizmet, ihtisas, iş, etkinlik hizmetleri ve pazarlama gibi sektörlerden birer temsilcinin bulunacağı çalışma grupları oluşturuldu. Yeni iş ilişkileri kurmak, karlılık ve büyüme için sağlam adımlar atmak ve cirolarını artırmak ve iş ilişkilerini geliştirmek isteyen grup üyeleri, potansiyel müşterileri birbirlerine refere ederek referans pazarlaması gerçekleştiriliyor.